O mne

V roku 2007 som úspešne ukončil vysokoškolské štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Už počas štúdia som od roku 2005 pracoval v advokátskej kancelárii v Nitre ako právny asistent. 

Po ukončení štúdia som začal pracovať na Okresnom súde v Nitre na pozícii vyšší súdny úradník do roku 2008. Od roku 2008 sa venujem výlučne advokátskej profesii prevažne v oblastiach trestného, občianskeho a rodinného práva.