Advokátska kancelária             JUDr. Ladislav Krčmárik

Trestné právo

Zastupovanie v trestnom konaní vo všetkých jeho fázach

Občianske právo

Zastupovanie v občiansko-právnych sporoch, vyhotovovanie zmlúv, mimosúdne zastupovanie


Rodinné právo

Rozvody, Vysporiadanie BSM, Úprava rodičovských práv, zastupovanie pred súdom

Obchodné právo

Zastupovanie v obchodno-právnych sporoch, mimosúdne riešenia sporov,